LYSTLØGNERE/MYTOMANI!

Et ordtak sier: “Slik man høster sår man”, og det stemmer på en prikk! Da tenker jeg på mennesker som selv kan takke seg for at de mister sine venner, men som kanskje ikke innser at de har selv er skylden helt alene for at tidligere venner vender dem ryggen! Grunnene kan være mange, som gjentatte løgner og uærlighet over tid!

Oppdager man gjentatte løgner og uærlighet hos vnner, vil tilliten bli brutt totalt ned. Jeg personlig vil ha kjempestore vansker med å stole på den personen igjen, og vedkommende skulle jammen fått bevise at han eller hun var til å stole på!

Løgn er det aller verste jeg vet hos familie, venner og kollegaer, og jeg selv har store vanskeligheter med å stole på personer som har løyet til meg, eller vært uærlig på andre måter. Jeg sammenlikner tillit med en mur av murstein. Hvis et menenske lyver eller er uærlig mot meg raser hele muren sammen til en murhaug. Tilliten må bygges opp bit for bit, og det kan ta lang til, ja, til og med kanskje år før muren av tillit er gjenoppbygd. En ny løgn eller uærlighet vil velte muren på nytt, og muren av tillit må bygges opp igjen. Hvor mange ganger skal man pvøer å bygge opp denne muren av tillit? Noen personer er lystløgnere, og de lever i sin egen fantasiverden bygget på løgner og usannheter som bare de selv tror på! En lystløgner mener også ofte på at hun/han er en 100% ærlig person.

Lystløgn betyr “mytmani” på gresk! “Mytomani (gresk), altså lystløgner på norsk, innebærer at en person, en mytoman, lyver mer eller mindre på tvang, det vill si uten at det finnes noen tydlig årsak till løgnen. Mytomani er i seg selv ingen psykiatrisk diagnose, men fungerer på lik måte som et rusmiddel. Noen ganger kan den ha sin opprinnelse fra narcissism, paranoia eller schizofreni, andre ganger til forskjellige tvangssyndromer. En mytoman kjenner ingen skyld når han eller hun lyver, det blir en “sport” å teste om de rundt tror på deres løgner, selv om de egentlig ikke betyr noen ting . Mange mytomaner skaper en myte om seg selv fra hvor de kommer fra, hvordan deres oppvekst har vært, hvor mye penger de har, hva de jobber med osv. Årsakene kan være flere, for eksempel for å virke mer intressant, og for å få andres medlidenhet. Noen mytomaner tror selv på sine løgner, andre gjør det ikke”.

John Schubert (sjef for svenske Psykoterapiinstituttet) mener at dette er en kronisk tilstand, og han han mener at med adekvat hjelp kan man i det minste få dempet sin løgnavhengighet. Problemet for terapeuter som skal behandle den mytomane er at den mytomane selv ikke ønsker å jobbe med sitt problem. Mange lystløgnere/mytomaner er ikke engang bevisst at de lyver, eller de oppfatter ganske enkelt ikke løgn på samme vis som andre. Deres perspektiv er helt annerledes. Løgnen er noe hverdagslig, eller det oppleves som en kreativt handling av dem.
Mytomane er ofte karismatiske mennesker og framstår som uvanlig begavede, sjarmerende eller sosialt kompetente personer.
Internett er en arena hvor mytomane er ganske trygge. Det er kanskje bortimot umulig å sjekke sannhetsgehalten i historier som blir fortalt via bokstaver om fullstendig fremmede mennesker man bare møter via en skjerm?
 
Kanskje noen husker en blogg her inne hvor en ung gutt hadde kreft? Denne bloggen var fake, og bloggen ble fort slettet da den ble gjennomskuet. Den ble gjennomskuet pga stjålne bilder som var brukt på bloggen!
Dette viser hvor langt en mytoman faktisk kan gå for å skaffe seg oppmerksomhet og medlidenhet. Det er faktisk kjempeskremmende! Jeg tror det var mange satt og gråt i begynnelsen da de leste bloggen over den unge “gutten” som hadde kreft! I ettertid kom det sterke reaksjoner på denne bloggen, og folk var sinte for at noen kunne rope etter oppmerksomhet på denne måten!
Det finnes flere eksempler på slike blogger, som f.eks bloggere som sier at de er synske, men som ikke er det. Dette lar seg lett gjennomskue! En person som virkelig er synsk, og som livnærer seg av det har masse selvinnsikt og selverkjennelse. De gjennom læring og kursing gått langt inn i seg selv slik at de kan hjelpe andre mennesker!
 
Personer man oppdager er lystløgnrere er kjempevanskelige å forholde seg til, og jeg tror de lett kan skyve familie og venner fra seg. En lystløgner/mytoman må innrømme for seg selv at han/hun har et problem, og hvis ikke han/hun innrømmer det, er det vanskelig å hjelpe slike mennesker! Lystløgneren/mytomanen høster som man sår!

Kilde: http://psychomaster.blogg.no/1271014614_lystlgnere__og_hvorda.html http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/quotmytomani-ingar-i-en-personlighetsstorningquot_54221.svd http://sv.wikipedia.org/wiki/Mytomani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#lystløgnere #mytomani #psykologi #relasjonermellommennesker #tillit

ANNONSERINGER I KIRKEBLADER RUNDT OM I VERDEN :) (Humor)

1. Under kvelds-seremonien vil temaet være: «Hva er helvete?». Kom tidlig og hør koret øve.

2. Tirsdag aften har vi en iskrem-sammenkomst. Til de kvinner som skal gi melk: Vennligst kom tidlig.

3. Onsdag møtest litteraturforeningen. Mrs. Jones vil synge «Put me in my little bed», fulgt av presten.

4. For de som har barn, og som ikke vet det, så har vi en barnehage i kjelleren.

5. Denne ettermiddagen har vi dåp både i nord- og sydenden av kirken. Barn vil bli døpt i begge ender.

6. Siden det er påskesøndag, vil vi be Mrs. Lewis å komme frem og legge et egg på alteret.

7. Mat tirsdag vil være bønnesuppe, etterfulgt av musikk!
Pastor Adams talte kort, til stor glede for menigheten.

8. klasse skal i dag fremføre Shakespeares «Hamlet» klokken 20.00. Menigheten er velkommen til å bivåne denne tragedien!

9.Seremonien vil avsluttes med «Little Drops of Water». En av damene vil starte stille, deretter vil menigheten slå følge.

10. Uoversettelig: Next Sunday a special collection will be taken to defray the cost of the new carpet. All those wishing to do something on the new carpet will come forward and do so.

11. Nok en uoversettelig skrivefeil: The ladies of the church have cast off clothing of every kind and they may be seen in the church basement Friday.

12. Uoversettelig: Today…Christian Youth Fellowship House Sexuality Course, 8 p.m.

13. Please park in the rear parking lot for this activity

OVERSETTELSE PÅ HØYT NIVÅ :) (Humor)

En besøkende predikant fra USA står på talerstolen på scenen og en noe uerfaren og nervøs tolk står ved siden av ham:

P: My dear friends.
T: Mine dyre venner.

P: Welcome to this honourable house.
T: Velkommen til dette horrible hus.

P: It is a delight to see so many followers here tonight.
T: Det er leit å se så mange fra Follo her i kveld

P: I have come here tonight to give you a message.
T: Jeg er kommet hit i kveld for å gi dere en massasje.

P: A message that will make you feel warm and calm inside.
T: En massasje som vil få dere til å føle dere varme og kvalme inni dere.

P: I want you to hold hands and feel his sweet love lift you up.
T: Jeg vil at dere skal holde hender og føle svetten løfte dere opp.

P: Praise be, Praise be.
T: Frisbee. Frisbee.

P: Tonight I want to tell you about a mans call to life.
T: I kveld vil jeg fortelle dere om en mann kalt Leif.

P: He was born i a wooden stable.
T: Han var født i en vedstabel.

P: His father was a carpenter.
T: Hans far var en billakkerer.

P: As a boy he liked to watch his mother in the kitchen.
T: Som gutt likte han å vaske moren sin i kjøkkenet.

P: He played ball with his friends by the little stream.
T: Han spilte fotball med vennene sine i Lillestrøm.

P: Finally a man, he went out in the world to explore there.
T: Til slutt som mann, gikk han ut i verden for å eksplodere.

P: Who was this important man?
T: Hvem var denne impotente mannen?

P: Who went in desert for 40 days?
T: Som ventet på dessert for 40 dager?

P: Who gave us the sun and the moon, the burning wind and sent the rain to us?
T: Som ga oss solen og månen og brennevin og sendte regningen til oss?

P: He helped the fishermen when they caught the fish.
T: Han hjalp fiskerne når de ble kåte av fisk.

P: He loved everyone.
T: Han elsket med alle.

P: And Moses followed him.
T: Og musene fulgte ham.

P: Into the vallies.
T: Inn i Valdres.

P: And we too must follow him.
T: Og vi to må følge ham.

P: We must give other the message.
T: Vi må gi andre en massasje.

P: But we must have money, cash to help us.
T: Men vi må ha Johnny Cash til å hjelpe oss.

P: I will send round this collection plate.
T: Jeg vil sende rundt min platekolleksjon.

P: So please give us all your money that you can afford.
T: Så vennligst gi oss alle deres penger til en ny Ford.

P: And may God Bless You All.
T: Og må Gud blåse i dere alle.

DISKUSJONSVETT OG DET Å SI: “UNNSKYLD”!

Alle sammen opplever vi å måtte diskutere med andre mennesker vi omgås med. Det være seg i familien, på skolen, på studiet, gjennom jobben, blant venner, og ikke minst her på bloggen. Det å diskutere er sunt, interessant å lærerrikt! Vi lærer å forholde oss til andre menensker, vi lærer oss å respektere andre mennesker, vi lærer oss å se at kanskje hadde motparten litt rett i det han/hun skrev. Hvordan reagerer vi under diskusjoner da?

Selv merker jeg at jeg trekker meg tilbake i diskusjonen hvis jeg oppdager at en person har så sterke meninger at mine meninger ikke kommer til å bli hørt! Da føler jeg at mine meninger ikke er så mye verd. Klart dette er en følelse jeg selv har! Jeg vet da godt at mine meninger er like mye verd å høre på som den som roper høyest i en diskusjon. Jeg kunne aldri tenkt meg å diskutere med en politikk med en politiker!:) Da hadde jeg følt meg som en maur til slutt!:)

Det handler om å stå for sine egne meninger, og det å stå for sine egne meninger utvikler vi mer og mer jo eldre vi blir. Selv er jeg mye mere sikker nå når jeg diskuterer enn jeg var for 10 – 15 år siden! Hvordan oppfører vi oss under diskusjoner da? De fleste av oss sier vår mening, og begrunner våre svar saklig. Andre igjen kan provosere under en diskusjon. Vi ser stadig i diskusjonsprogrammer på TV at en person har rollen som provokatør, men han/hun begrunner alltid svarene sine saklig! Politikerer provoserer også hverandre, og oss velgere for å få oss til å tenke! Hvordan kan en provosering i en diskusjon bli oppfattet av andre diskusjonsdeltakere?

Alt kommer an på hvordan provoseringen er ment. En som provoserer kan ha to formål! Er provoseringen ment for å få diskusjonsdeltakerne til å tenke selv, eller er provoseringen ment som å provosere for å skape krangel? Provosering for å få andre til å tenke, er saklig begrunnet, men en som provosering for å provosere har ingen saklig begrunnelser! Det er det siste som kan føre til en konflikt og krangling! Dette ser vi tydelig både i klassen, blant venner og ikke minst på blogg. Alle sammen skjønner når vi opplever at en diskusjonsdeltaker (f.eks. i klassen) provoserer for å provsere uten noen saklig begrunnelse. Han eller hun må kunne forvente seg reaksjoner fra de andre som er med i diskusjonen. Ingen liker å bli usaklig provosert. Usaklig provosering uten begrunnelse hører ingen plass hjemme i en diskusjon! I noen tilfeller kan også en person som provoserer uten å ha noen saklig begrunnelse provoserer de andre fordi han/hun vil ha oppmerksomhet!

Uansett er det å provosere uten å ha et saklig grunnlag total mangel på diskusjonsskikk! Jeg tror mange av konfliktene (i f.eks. en klasse, en gruppe eller på blogg) begynner med usaklig provosering uten begrunnelse! Den som provoserer får kritikk av de andre, han/hun som provoserer vil forsvare seg selv, de andre svarer tilbake, og etter hvert vil kanskje diskusjonen gå over til et rent personangrep. Da er diskusjonen fullstendig ute på villspor!

Jeg har sett eksempler mange ganger på at den som provoserer usaklig har gått til personangrep på de andre diskusjonsdeltakeren ved f.eks. å kalle noen for “bitch”! Hvem har da skylden? Jeg mener selvfølgelig at den som provoserer uten å ha en saklig grunn er årsaken til at krangelen begynte! Det er så synd at noen av de som provoserer usaklig i en diskusjon ikke ser at de selv er årsaken til at en krangel begynte! De vil alltid legge skylden på de andre! Det kan ikke være så vanskelig å gå i seg selv hvis man vet at man har provosert noen uten grunn i en diskusjon å si: “Unnskyld! Jeg gikk visst litt for langt!”. Ordet “unnskyld” sitter jammen meg langt inne hos en del mennesker! Hvis de presses til å be om unnskyldning kommer det en masse fraser som: “Det var ikke jeg som begynte”, “Det er ikke min feil” og “Det var de andre som provoserte meg”! Håper dette var noen ord til ettertanke for alle sammen! Ha en fin ettermiddag alle sammen!:)

BJELKEN I DITT EGET ØYE SER DU IKKE…

Skulle ikke tro at de virkelige karismatiske kristne har lest bibelen godt nok! Jeg setter ALDRI, og da mener jeg aldri mine bein i en slik forsamling igjen! Jeg betegner jeg meg som kristen, men beholder troen i hjertet! Jeg synger i et kirkekor, fordi jeg føler meg hjemme der.

Selv er jeg statskirkemedlem, og ønsker ei folkekirke som kan ha omsorg for alle mennesker uansett rase, legning, tro og tvil. Jeg står for det statskirken står for. Jeg har lest bibelen, og det står at alle kan tvile! For leden dag var jeg på kafé med ei tidligere venninne og to venner av henne, og det var koselig å se venninna mi igjen!

Venninnen min er med i en meget karismatisk bevegelse (ennå mer karismatisk enn Pinsevennene). De er veldig konservative i sin holdning, og det må de bare få lov til å være. De som er med i menigheten der velger det helt selv, men aksepterer de at andre kan ha andre menigheter? Jeg opplevde ikke det….

Etter en stund på kafén spurte venninna mi om jeg fremdeles var statskirkemedlem. Selvsagt måtte jeg svare ærlig ja på det spørsmålet, og jeg sa at jeg ikke hadde noen planer om å melde meg ut fra statskirken. Da tok de ale sammen fram biblene sine. De argumenterte kraftig for at statskirken og alle vi som gikk der skulle brenne i helvete. Jeg ble så paff at de kunne si noe sånt! Selv måtte jeg ty til min bibelkunnskap, for å argumentere for mitt valg. Hele tiden slo de meg hardt ned med nye argumenter for at jeg kom til å brenne i helvete fordi jeg var medlem av statskirken. De påstod at jeg ikke hadde rett tro. Det var da jeg sa at slik jeg tolket bibelen så var det INGEN som kunne dømme troen vår uten om én, nemlig Jesus! Dette ble også brutalt avslått, fordi de hadde fått i oppgave og frelse meg fra fortapelsen. Jeg ble virkelig lamslått der jeg satt, og prøvde hele tiden med å forsvare meg så godt jeg kunne!

Flere ganger holdt jeg på å sette kaffen i vrangstrupen av diverse utsagn de kom med. Hele tiden rakket de ned på min tro, og det jeg stod for! Jeg poengterte klart og tydelig at jeg aksepterte det de stod for, men da forventet jeg gjensidig aksept, tilbake og ikke fordømmelse slik jeg følte situasjonen. Etter at jeg kom hjem ble jeg mer sikker på at en slik menighet er IKKE noe for meg! De som går i slike menigheter får bare gjøre det, men jeg holder meg langt unna! Jeg har funnet ut at det slett ikke er noe vits i å diskutere med slike som er så sterk i bibeltroen sin! De tolker bibelen bokstavelig, og det må de få gjøre. Jeg tolker bibelen annerledes, og ser annerledes på ting, men det må de også akseptere. Nei da! Det gjør de ikke! Kom på noe sent i går kveld hva jeg skulle ha sagt, men som jeg ikke gjorde. Det var: “Flisen i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget øye ser du ikke!”. I dag kom det en mail med unnskyldning fra venninna mi. Hun følte at hun hadde gått litt for langt i diskusjonen, men som hun skrev, de brenner for å få statskirken nedlagt, og å få kristne i statskirken ordentlig kristne! Jeg orket ikke gå inn i ny diskusjon med henne, og sa det var i orden med unnskyldningen!

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! 🙂

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere – det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen