GODT VALG ALLE SAMMEN, OG BRUK DIN “BORGERGLEDE” VED Å STEMME :)

I morgen mandag 11.09.2017 er det valgdag i Norge, og vi skal stemme over hvem vi ønsker skal styre landet vårt! Selvfølgelig skal jeg bruke min stemmerettighet til å gi min stemme 🙂

Jeg synes det er viktig å bruke stemmeretten man har til å gi sin stemme, og jeg mener at de som velger å avstå fra å stemme, ikke kan komme å klage på valgresultatene. De har jo ikke brukt rettigheten sin til å evt. forbedre det som skjer i f.eks. lokalpolitikken. Det samme blir i en organisasjon/idrettslag hvor medlemmene oppfordret til å delta på årsmøte eller generalforsamling. Et årsmøte/generalforsamling er en unik måte til å få medbestemmelse over organisasjonsutviklingen, valg av styre osv. Dessverre viser det seg i det fleste organisasjoner at flesteparten i organisasjonen/idrettslaget kanskje aldri møter på årsmøtene/generalforsamlingene. Likevel er mange av de som ikke møter frem ivrige i å kritisere det som skjer innad i organisasjonen/idrettslaget. De har jo ikke vært med og stemt, og da mener jeg at de må godta valget og bestemmelsen som ble besluttet på årsmøtet/generalforsamlingen!  

Jeg skal ikke gå inn på hva jeg skal stemme her på bloggen min, men jeg stemmer det partiet som føles rett for meg personlig, og jeg kommer til å stemme på det partiet som har gode grunnleggende verdier for enkeltmennesket og alle lag i samfunnet.

 

Jeg skal selvfølgelig bruke min stemmerett 🙂

Noe annet jeg har fundert litt på, er at folk sier “Borgerplikt” når man stemmer. Det er jo ikke en plikt vi har, men en rettighet vi har. Vi kan la være å stemme ved et Kommune- eller Stortingsvalg. Tenk på mennesker i mange land hvor de som uttaler seg om det politiske systemet kan risikere å bli drept for å si sine meninger. Slik har vi ikke det i Norge. De kan bli drept for ikke å stemme slik myndighetene vil. Derfor synes jeg ordet: “Borgerplikt” er et galt begrep. Man kunne heller kalle det “Borgerglede”. Håper dere mine kjære bloggvenner og blogglesere er fornøyde med Stortingsvalget 2017 🙂        

 

 

 

 

 

 

 

#stortingsvalg2017 #borgerplikt #stemmerettigheter #politikk #samfunn