FREMSNAKKING AV SEG SELV ER LIKE VIKTIG SOM FREMSNAKKING AV ANDRE MENNESKER <3 :) VIS NESTEKJÆRLIGHET TIL DEG SELV!

Det skal ikke stikkes under en stol at det er mange i dagens samfunn som sliter psykisk. Årsakene er forskjellige. Det kan være daglig fysisk og psykisk mobbing i på barne- og ungdomsskolen, det kan være press om å være perfekt eller det kan være bakenforliggende årsaken i hjemmet som alkohol, seksuelt misbruk og fysisk vold. 

Alle sammen vet vi at mobbing fører til psykiske problemer senere i livet, og mobbing er og blir utilgivelig! Som tidligere spes.ped jobbet jeg med tenåringer som trengte tilrettelegging i skolehverdagen. Det kunne være alt fra skolefaglig tilrettelegging som sosial tilrettelegging. 

Noen få av elevene var hadde opplevd daglig mobbing gjennom hele barneskolen, og et par av elevene var sterkt preget av å ha blitt mobbet. Gjennom 7 år på barnetrinnet hadde de elevene daglig fått høre at de var stygge, de var dumme m.m. Fra barne- og ungdomspsykologien vet vi at når unger daglig får høre fra andre at de er stygge, de er dumme m.m. vil de til slutt begynne å tro på det de andre sier. Det igjen fører til at selvtilliten til disse elvene blir lav, og de har ofte negative tanker om seg selv. Her er det lærerne i grunnskolen har en kjempeviktig jobb å gjøre!

Hvis unger/tenåringer som er mobbeofre daglig tenker negative tanker om seg selv vil selvtilliten deres bli enda lavere, og de kommer inn i en vond sirkel som det er vanskelig å komme ut av.

Da jeg jobbet som spes.ped på den skolen hvor jeg jobbet gjennom flere år  var vi som jobbet som spes.ped og sosiallærere på flere kurs med barne- og ungdomspsykologer som kurset oss i teknikker vi kunne bruke på elever som hadde ekstremt lavt selvbilde. og selvtillit. Jeg benyttet meg av disse teknikkene jeg lærte på kursene ovenfor elevene jeg pratet med. Teknikkene gikk ut på at de fikk i lekse å skrive ned 3 positive ting ved seg selv som de skulle henge opp foran speilet. De skulle se seg selv i speilet for så å lese de tre positive tingene høyt for seg selv flere ganger om dagen. Felles for disse elevene var at de rakket ned på seg selv ved å si at ingen likte dem og at de var stygge. Etter noen måneder la vi ansatte merke til at de hadde bedre selvtillit, og de psyket seg ikke så langt ned som før vi begynte med teknikken! 

Lærere i samarbeid med hjemmet har en kjempeviktig og stor oppgaven ovenfor denne gruppen av elever slik at selvtilliten kan bygges opp. Hvis ikke disse elevene får god nok hjelp fra lærere og foreldre kan det føre til store senvirkninger senere i livet for dem. Mange som har blitt mobbet som unger sliter som voksne med psykiske problemer.

En del voksne som sliter i etterkant av langvarig mobbing, og som ikke har fått hjelp da de selv var unger/tenåringer har også samme tendensen ved å psyke seg selv ned ved å tenke negative tanker om seg selv. De er overbevist om at de er dumme, stygge osv. Det er kjempetrist 🙁 Jeg får vondt langt inni sjelen når jeg hører noen rakker ned på seg selv og sin personlighet. 

Noen vil kanskje si at det er lett for meg å sitte og uttale meg om dette som aldri har opplevd noe i nærheten av mobbing. Jo da, jeg kan uttale meg etter årene jeg jobbet som spes.ped og lærer på den skolen hvor jeg jobbet med noen elever som hadde opplevd daglig mobbing gjennom flere år! Jeg fikk erfare at selvtilliten deres var så liten, og de hadde en ting felles. Det var at de rakket ned på seg selv, og de snakket stygt om seg selv. 

Jeg synes det er kjempetrist når mennesker (uansett alder) rakker ned på seg selv ved å se at de er stygge, dumme osv 🙁 Det er ingen som er stygge og dumme! Absolutt alle mennesker har positive egenskaper som må komme frem i lyset!

Jeg har stor forståelse for at de som sliter med psykiske problemer pga mobbing har lav selvtillit og lavt selvbilde, og det er ikke noe rart. Hvis disse menneskene gjennom år har fått høre hvor ubrukelige de har vært vil de tro det selv. 

De som har så liten selvtillit og lavt selvbilde gjør lurt i å oppsøke psykolog for å få kommet til bunns i problemet. En psykolog vil gi dem oppgaver i å endre tankemønstrene sine slik at de kan få økt selvtilliten og selvbildet sitt. Vi som har noen i vår omgangskrets som sliter med liten selvtillit og lavt selvbilde til seg selv skal være der for de som sliter psykisk. De trenger noen som bygger dem opp, og de trenger noen de kan stole 100% på. Selv om de fleste av oss rundt dem ikke er utdannet psykologer kan vi likevel gjøre noen små knep for å prøve å endre tankemønstrene til de som snakker seg selv ned og psyker seg lengre og lengre ned. Vi prøve å få de til å forstå at absolutt alle mennesker er like mye verd ved å gjenta at de har mye som er positivt i livene sine, de er ikke stygge og de er ikke dumme! 

Man gjør seg selv en stor bjørnetjeneste ved å snakke seg selv ned på den måten at man tror at alle synes at man er stygg, dum etc. I dag er vi opptatte av å skal fremsnakke andre mennesker, men det er like viktig å fremsnakke seg selv. Hvis man skal greie å fremsnakke andre mennesker må man også greie å fremsnakke seg selv. Fremsnakking av seg selv er kjempeviktig for absolutt alle mennesker! Det beste rådet jeg vil gi til noen som har så lav selvtillit og lavt selvbilde er å henge opp en lapp foran speilet slik at man ser det hver eneste morgen. På lappen skriver man 3-4 positive egenskaper ved seg selv. Det er tull å si at en ikke har noen positive egenskaper, for absolutt alle mennesker har positive egenskaper de er stolte av. Les høyt og tydelig flere ganger om dagen de positive egenskapene man har skrevet opp. På den måten bygger nettopp du deg opp dag for dag, og selvtilliten din økes, og du får et bedre selvbilde til deg selv. Etter hvert kan en føre opp flere positive egenskaper på listen. 

La nå 2018 bli et år hvor nettopp du begynner med blanke ark, og begynner å fremsnakke deg selv og dine positive egenskaper. Det er aldri for sent å begynne. 

 

Bildet lånt fra Ole Brum sin livvisdomsgruppe på facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#tanker #psykologi #fremsnakkingavandre #fremsnakkingavsegseg #øktselvtillit #øktselvbilde #værsnillmotdegselv 

10 kommentarer
  1. Jeg er helt enig med deg her,det er svært viktig å fremsnakke seg selv.Jeg fremsnakker alltid meg selv,jeg nekter å la meg kneble verken fysisk eller psykisk,men jeg passer alltid på at min fremsnakking av meg selv og mine positive sider alltid er forenlig med det inntrykket andre får av meg som person,jeg er alltid svært bevisst på akkurat det,for da er det også mulig å både ha sin intregritet og være dønn ærlig i fremsnakkingen av meg selv.Folk trenger ikke tvile på at jeg er nøyaktig den personen jeg gir meg ut for å være.Fremsnakking av meg selv er viktig og,til en grad “avhengighetsskapende” men like viktig er ærligheten.
   Man opplever stadig at andre fremsnakker seg selv,hevder seg ærlig,rederlig osv.samtidig som man opplever personen helt anderledes enn den personen fremsnakker seg selv.
   Fremsnakking er bra,men min erfaring er at det mangler en del på ærligheten,som jeg mener er helt nødvendig for å fremsnakke seg selv på en ærlig og overbevisende måte.
   Ha en flott torsdagskveld,Dixirose 🙂 Klem fra synskepeggy.

  2. Jeg snakker pent om meg selv ofte jeg, for jeg er glad i meg selv. Og skjems ikke av å si det nei 🙂 Synes alle burde snakke litt finere om seg selv innimellom, og av og til har jeg framsnakkings-dager inne hos meg på bloggen. Vi har hatt snakke pent om seg selv -dagen, og folk er flinke å komme inn å prate fint da 🙂 Fint tema du skriver om <3

  3. Dette er et tema som vi ikke må fortie, men vi hører dessverre igjen og igjen at det blir det. Unger/ungdommer som ikke blir hørt på skolen når de tar motet til seg å snakker med en voksen. Det er ikke akseptabelt. Mobbing på arbeidsplassen er også noe det blir snakket alt for lite om, og som er langt mer utbredt enn man tror.

  4. synskepeggy: Tusen takk for en kjempekoselig kommentar fra deg 🙂 Har akkurat kommet hjem fra kruvfest med koret, og slapper litt av nå før jeg skal finne sengen. Liker å bare koble ut etter jeg har vært på fest.

   Jeg har blitt flinkere med årene å fremsnakke meg selv, og det er kjempeviktig. Man skal ikke psyke seg ned ved å tenke negative tanker om seg selv. Samt jeg fremsnakker også mennesker rundt meg. Det prøver å jeg være 100% bevisst på. Hvis man ikke liker seg selv, hvordan kan man like andre, og da greier man ikke fremsnakke andre mennesker.

   Disse to henger sammen.

   Det er stor forskjell på fremsnakking av seg selv og selvskryt. Fremsnakking for seg selv for å øke selvtilliten og selvfølelsen er noe helt annet enn selvskryt. Selvskryt gjør man som oftest ovenfor andre mennesker for å hevde seg selv, eller kanskje virke bedre.

   Ønsker deg en kjempefin og god natt <3 🙂

   Purr, purr, og klem fra Toril og kattene

  5. solliv: Tusen takk for kjempekoselig kommentar 🙂 Ja, det er kjempeviktig å fremsnakke seg selv, og jeg blir oppriktig lei meg når jeg hører andre mennesker rakker ned på seg selv når de offentlig forteller at de føler seg stygge, feite eller dumme. Akkurat det synes jeg er kjempetrist, og det vitner om at de har lav selvtillit og liten selvfølelse som de må jobbe med. Det er ikke for sent å begynne, og man vil få det bedre når man er snill med seg selv.

   Ønsker deg en kjempefin og god natt 🙂

   Purr, purr, og klem fra Toril og kattene

  6. frodith: Jeg har blitt flinkere til det etter hvert som jeg har blitt eldre, og dette var noe vi lærte da jeg studerte spes.ped hvor viktig det var å fremsnakke seg selv. Mange unge og også en del voksne har alt for lett å rakke ned på seg selv, og det vitner om at de har liten selvtillit og lavt selvbilde. Akkurat det synes jeg er kjempetrist 🙁 De burde absolutt bygget seg opp ved å si positive ting om seg selv hver dag!

   Så kjempeflott at du har fremsnakkingsdager på bloggen din 🙂 Jeg engasjerer meg slike temaer, for alle kan kjenne seg igjen i temaet.

   Ønsker deg en kjempefin og god natt 🙂

   Purr, purr, fra Toril og kattene

  7. Vera Lynn: Det må ikke forties i det hele tatt, og de beste samtalene jeg hadde med elever var elever som begynte å åpne seg ovenfor meg hvor de fortalte at de hadde blitt mobbet hver dag gjennom 7 år på barneskolen 🙁 De trengte å få høre at det negative de hadde hørt gjennom alle år ikke stemmer, for alle har positive ting som de kan være stolte av!

   Mobberne ødelegger selvtilliten og selvbildet til mobbeofrene sine, og det er kjempetrist 🙁 Jeg kjenner jeg blir kjempesint bare ved tanken. Hvor mange unger, tenåringer og voksne er det ikke som går rundt og rakker ned på seg selv fordi de har fått høre at de er stygge, at de er dumme osv. Jeg tror det er flere enn hva vi vet.

   Jeg kjenner ei som ble stygt mobbet på arbeidsplassen sin, og hun tenkte mye negative tanker om seg selv. Heldigvis tok fastlegen hennes ansvar og sa rett ut at tilbake til arbeidsplassen skulle hun aldri!

   Ønsker deg en kjempefin og god natt 🙂

   Purr, purr, fra Toril og kattene

  8. Takk for en kos formiddag hjemme hos deg på onsdag;)) Det var råkost å treffe både deg og Irene;))
   Råbra innlegg du har skrevet;)) Og viktig tema. Jeg føler selv at jeg er flink til å framsnakke meg selv. Og det har jeg lært ugnene mine fra de var små. Jeg tror at hvis du ikke framsnakker deg selv kan du heller ikke framsnakke andre folk. Framsnakking av seg selv må være preget av ærlighet og troverdighet.
   Jeg tror de som har liten selvtillit på grunn av langvarig mobbing kommer inn i en vond sirkel når de snakker nedsettende om seg selv. Og det er vondt å vite;(( Det er ikke enkelt for de som har så liten selvtillit at de bare finner feil hos seg selv. Men derfor er det uhyre viktig for de å framsnakke seg selv.
   Jeg husker da vi gikk på barneskolen. En av guttene i klassen min måtte ha lese og skrivevansker. Og læreren vi hadde i norsk sa mange ganger høyt foran klassen at gutten var dum. Det daglig norsklæreren vår sa det til ham. I dag blir jeg forbanna når jeg tenker over hva læreren sa. Det var på 70-tallet. Men den dag i dag gjør det meg vondt å tenke på hva han fikk høre. Hva gjorde det med selvtilliten hans? Han hadde dårlig selvtillit og vi så han gikk rundt og var usikker på seg selv. Og det var han gjennom kroppsspråk og kroppsholdning.
   Selvsagt vil unger som får høre at de er dumme daglig når de er små tro det til slutt. Og det er enkel psykologi. Voksnes ord har makt på et barnesinn.
   Framsnakke seg gjør at vi får det bedre med oss selv. Og det er viktig å bli glad i oss selv.
   Ha en fin kveld;))
   Stooor klem fra Else Marit

  9. Supert innlegg og viktig tema 🙂
   Det er ikke bra for psyken å snakke negativt om seg selv. Vi kan ikke elske våre medmennesker hvis vi ikke elsker oss selv. Måten vi møter andre på gjenspeiler hvordan vi har det inni oss.
   Fin, fin fredag ønskes deg, mannen din og kattene dine 🙂
   Klem, klem fra Mona Elisabeth

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg